تبلیغات
کسب درآمد از اینترنت به شیوه های نوین - سند برداشت ها قسمت پنجم

اخبار

درود
در این قسمت تصویر
بخش پنجم از دریافت های خودم رو میگذارم تا اطمینانی باشه برای فعالیت دوستان


برداشت از atm2you :

------------------------

برداشت از eobot :------------------------
برداشت بعدی از سایت cpx24


------------------------
 سند برداشت آنی از سایت trafficmonsoon:------------------------

برداشت بعدی از advertzer :

advertzer_paymnet
------------------------
سند برداشت از سایت get-paid :

برداشت از get_paid

------------------------

 سند برداشت آنی از سایت trafficmonsoon:------------------------

برداشت بعدی از advertzer :

advertzer
------------------------
برداشت بعدی از سایت cpx24
سایت ptp

--------------------

برداشت بعدی از advertzer :
advertzer برداشت دلاری
--------------------

هفتاد و پنجمین مین برداشت بیت کوینی از سایت freebitco :

بیت کوین رایگان
--------------------------------

سند برداشت بعدی از سایت معتبر ptp24 :

سند برداشت ptp24

--------------------------------

برداشت بعدی از advertzer :
advertzer برداشت دلاری
--------------------

سند برداشت بعدی از سایت معتبر آپلود filemoney:

کسب درامد filemoney

--------------------------------

سند برداشت بعدی از سایت معتبر آپلود uploadboy:

سند برداشت uploadboy

--------------------------------

برداشت بعدی از advertzer :
advertzer برداشت دلاری
--------------------

برداشت بعدی از سایت cpx24
cpx24_payment_proof

--------------------

برداشت شصت و چهارم از سایت معتبر Paidverts به مبلغ +50 دلار:

paidverts payment برداشت

--------------------------------

هفتادمین برداشت بیت کوینی از سایت freebitco :

برداشت از freebitco

--------------------

برداشت شصت و سوم از سایت معتبر Paidverts به مبلغ +200 دلار:

paidverts payment proof


--------------------------------

برداشت بعدی از advertzer :

advertzer برداشت دلاری

--------------------

برداشت بعدی از سایت ptp و معتبره
cpx24 :

cpx24_payment_proof

------------------------------------

برداشت از advertzer :
advertzer برداشت دلاری

--------------------

برداشت یورویی دیگر از سایت معتبر تبادل ترافیک  Hitleap : (کمیسیون فروش اکانت)

برداشت از سایت تبادل ترافیک  Hitleap

----------------------------------------


سند برداشت یازدهم از سایت digadz  :

سایت digadz_proof

----------------------------------------------
شصت و سومین برداشت بیت کوینی از سایت freebitco :

برداشت از freebitco

-----------------------------

برداشت شصت و یکم از سایت معتبر Paidverts به مبلغ +150 دلار :

paidverts payment proof

---------------------------------------

برداشت از سایت clikrev :

سایت clikrev

-----------------------------

سند برداشت از سایت utcycler :

UTCycler

UTCycler_payment

UTCycler_proof

------------------------

برداشت بعدی از سایت inadpros  

سایت inadpros_proof


---------------------------------

شصت و یکمین برداشت بیت کوینی از سایت freebitco :

برداشت از freebitco

-----------------------------

برداشت شصتم از سایت معتبر Paidverts به مبلغ +300 دلار :
paidverts payment proof

-----------------------------------------------

سند برداشت دهم از سایت digadz  :

سایت digadz_proof

----------------------------------------

سند برداشت بعدی از سایت معتبر آپلود filemoney:

سند برداشت از سایت filemoney

-----------------------------------------------

شصتمین برداشت بیت کوینی از سایت freebitco :

برداشت از freebitco

-----------------------------------------------

برداشت بعدی از سایت inadpros  

سایت inadpros_proof

-----------------------------

سند برداشت از سایت trafficmonsoon:

سایت trafficmonsoon_proof

-------------------------------------

پنجاه و 9مین برداشت بیت کوینی از سایت freebitco :

برداشت از freebitco

-----------------------------------------------

سند برداشت هشتم از سایت digadz  به مبلغ +22 دلار ::

سایت digadz_proof

----------------------------------------

سند برداشت بعدی از سایت Passive-earner :

سایت Passive_Earner_proof

---------------------------------------------------

سند برداشت هشتم از سایت digadz  به مبلغ +32 دلار ::

سایت digadz_proof

----------------------------------------

پنجاه و 7مین برداشت بیت کوینی از سایت freebitco :

برداشت از freebitco

-----------------------------------------------

سند برداشت بعدی از سایت Passive-earner :

سایت Passive_Earner_proof

--------------------------------------------------------

سند برداشت هفتم از سایت digadz  به مبلغ +33 دلار ::

سایت digadz_proof

----------------------------------------

برداشت بعدی از سایت ptp و معتبره cpx24 :

cpx24_payment_proof

-------------------------------------

برداشت بعدی از سایت inadpros  

سایت inadpros_proof

-------------------------------------

برداشت پنجاه و ششم از سایت معتبر Paidverts به مبلغ +1000 دلار :
10000مین دلار برداشتی از سایت پیدورتس

paidverts payment proof

-----------------------------------------------