اخبار

 درود
در این قسمت تصویر بخش چهارم از دریافت های خودم رو میگذارم تا اطمینانی باشه برای فعالیت دوستانپنجاه و ششمین برداشت بیت کوینی از سایت freebitco :

برداشت از freebitco

-----------------------------------------------

برداشت پنجاه , چهارم از سایت معتبر Paidverts به مبلغ +1000 دلار :

paidverts payment proof


-----------------------------------------------

برداشت بعدی از سایت cointellect :

سند برداشت از سایت cointellect

----------------------------------------------

برداشت پنجاه, سوم از سایت معتبر Paidverts به مبلغ +2000 دلار :

paidverts payment proof


-----------------------------------------------

سند برداشت از سایت inadpros   :

سایت inadpros_proof

-----------------------------------------------

سند برداشت هفتم از سایت digadz  به مبلغ +37 دلار ::

سایت digadz_proof

----------------------------------------------------

دریافت بیت کوینی دیگر از سایت  btcclicks :

سند برداشت از سایت btcclicks

-----------------------------------------------

برداشت پنجاه , دوم از سایت معتبر Paidverts به مبلغ +580 دلار :

paidverts payment proof


-----------------------------------------------

پنجاه و پنجمین برداشت بیت کوینی از سایت freebitco :

برداشت از freebitco

-----------------------------------------------

سند برداشت بعدی از سایت Passive-earner :

سایت Passive_Earner_proof

------------------------------------------------------------------------

پنجاه و چهارمین برداشت بیت کوینی از سایت freebitco :

برداشت از freebitco

-----------------------------------------------

برداشت پنجاه و یکم از سایت معتبر Paidverts به مبلغ +220 دلار :
3000مین دلار برداشتی از سایت پیدورتسpaidverts payment proof

-----------------------------------------------

برداشت پنجاهم از سایت معتبر Paidverts به مبلغ +50 دلار :

paidverts payment proof


-----------------------------------------------

سند برداشت ششم از سایت digadz  به مبلغ +54 دلار ::

سایت digadz_proof

-----------------------------------------------------------------
پنجاه و سومین برداشت بیت کوینی از سایت freebitco :

برداشت از freebitco

-----------------------------------------------

سند برداشت پنجم از سایت digadz  :

سایت digadz_proof

-----------------------------------------------------------------

برداشت چهل و نهم از سایت معتبر Paidverts به مبلغ +105 دلار :

paidverts payment proof


-----------------------------------------------

سند برداشت چهارم از سایت digadz  به مبلغ +100 دلار ::

سایت digadz_proof

-----------------------------------------------------------------

پنجاه و دومین برداشت بیت کوینی از سایت freebitco :

برداشت از freebitco

-----------------------------------------------

برداشت چهل و هشتم از سایت معتبر Paidverts به مبلغ +250 دلار :

paidverts payment proof


-----------------------------------------------


سند برداشت بعدی دلاری از سایت digadz  :

سایت digadz_proof

-----------------------------------------------------------------

سند برداشت بعدی از سایت معتبر آپلود filemoney:

سند برداشت از سایت filemoney

-----------------------------------------------

پنجاه و یکمین برداشت بیت کوینی از سایت freebitco :

برداشت از freebitco

-----------------------------------------------

سند برداشت بعدی دلاری از سایت digadz  :

سایت digadz_proof

-----------------------------------------------------------------

سند برداشت دلاری از سایت digadz  :

سایت digadz proof

-----------------------------------------------------------------

دریافت بیت کوینی دیگر از سایت  btcclicks :

سند برداشت از سایت btcclicks

-----------------------------------------------

سند برداشت دلاری از سایت Passive-earner :

سایت Passive_Earner_proof

----------------------------------------------------------------------------------------------

پنجاهمین برداشت بیت کوینی از سایت freebitco :

برداشت از freebitco

-----------------------------------------------

سند برداشت بیت کوینی از سایت bitcoin2048 :


سایت bitcoin2048


----------------------------------------------------------------------------------------------

برداشت بعدی از سایت cointellect :

سند برداشت از سایت cointellect

----------------------------------------------------------------------------------------------

برداشت چهل و هقتم از سایت معتبر Paidverts به مبلغ +248 دلار :

paidverts payment proof


-----------------------------------------------

49 امین برداشت بیت کوینی از سایت freebitco :

برداشت از freebitco

-----------------------------------------------

برداشت چهل و ششم از سایت معتبر Paidverts به مبلغ +130 دلار :

paidverts payment proof


-----------------------------------------------

سند برداشت بیت کوینی از سایت btc-mirbox :

برداشت از btc_mirbox

-----------------------------------------------

برداشت بعدی از سایت ptp و معتبره cpx24 :

cpx24_payment_proof

-----------------------------------------------

برداشت چهل و پنجم از سایت معتبر Paidverts به مبلغ +115 دلار :
2000مین دلار برداشتی از سایت پیدورتس

paidverts payment proof


-----------------------------------------------

48 امین برداشت بیت کوینی از سایت freebitco :

برداشت از freebitco

-----------------------------------------------

سند برداشت 1000 دلاری از سایت معتبر supernovaox  :

supernovaox.com.proof
-----------------------------------------------

تصاویر بخش دوم برداشت ها در لینک زیر :

http://earn1sec.ir/extrapage/payments2


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات