اخبار

با سلام
در این قسمت تصویر بخش سوم از دریافت های خودم رو میگذارم تا اطمینانی باشه برای فعالیت دوستان

برداشت چهل و چهارم  از سایت معتبر Paidverts به مبلغ +110 دلار :

paidverts payment proof


-----------------------------------------------
برداشت بعدی از سایت cointellect :

سند برداشت از سایت cointellect

-----------------------------------------------

برداشت چهل و سوم از سایت معتبر Paidverts به مبلغ +121 دلار :

paidverts payment proof


-----------------------------------------------
47 امین برداشت بیت کوینی از سایت freebitco :

برداشت از freebitco

-----------------------------------------------

سند برداشت از سایت  firstclix  : (جایزه مشترک با یک دوست)

سند برداشت از سایت firstclix

-----------------------------------------------

برداشت چهل و دوم از سایت معتبر Paidverts به مبلغ +106 دلار :

paidverts payment proof


-----------------------------------------------


سند برداشتی دیگر از سایت  tasks4dollars  :

سند برداشت از سایت tasks4dollars

-----------------------------------------------

برداشت بعدی از سایت ptp و معتبره cpx24 :

cpx24_payment_proof

-----------------------------------------------

برداشت چهل و یکم از سایت معتبر Paidverts به مبلغ +73 دلار :

paidverts payment proof


-----------------------------------------------

46 امین برداشت بیت کوینی از سایت freebitco :

 برداشت بیت کوینی از سایت freebitco

-----------------------------------------------

برداشت چهلم از سایت معتبر Paidverts به مبلغ +75 دلار :

paidverts november سند برداشت


-----------------------------------------------

برداشت بعدی از سایت cointellect :

سند برداشت از سایت cointellect

-----------------------------------------------

برداشت سی و نهم از سایت معتبر Paidverts به مبلغ +100 دلار :

paidverts 29.october سند برداشت


-----------------------------------------------

 سند برداشت بعدی از سایت معتبر Gptplanet:

سند برداشت از سایت معتبر Gptplanet

-----------------------------------------------

 سند برداشت بعدی از سایت clixlog به مبلغ 199 دلار :(جایزه مشترک با یک دوست)

 سند برداشت از سایت clixlog

-----------------------------------------------

45 امین برداشت بیت کوینی از سایت freebitco :

 برداشت بیت کوینی از سایت freebitco

-----------------------------------------------

دریافت بیت کوینی دیگر از سایت bittoclick :

دریافت بیت کوین از سایت bittoclick

-----------------------------------------------

برداشت سی و هشتم از سایت معتبر Paidverts به مبلغ +54 دلار :

paidverts 25.october سند برداشت


-----------------------------------------------

دریافت بیت کوینی دیگر از سایت  btcclicks :

سند برداشت از سایت btcclicks

-----------------------------------------------

سند برداشت سی و هفتم از سایت معتبر Paidverts به مبلغ +40 دلار :

paidverts 23.october سند برداشت


-----------------------------------------------

44 امین برداشت بیت کوینی از سایت freebitco :

 برداشت بیت کوینی از سایت freebitco

-----------------------------------------------

سند برداشت سی و ششم از سایت معتبر Paidverts به مبلغ +40 دلار :

paidverts 19.october سند برداشت


-----------------------------------------------

برداشت بعدی از سایت ptp و معتبره cpx24 :

برداشت از سایت ptp و معتبره cpx24

-----------------------------------------------

سند برداشت بعدی از سایت معتبر آپلود filemoney:

سند برداشت از سایت filemoney

-----------------------------------------------

سند برداشت سی و پنجم از سایت معتبر Paidverts به مبلغ +100 دلار :

paidverts 17.october سند برداشت


-----------------------------------------------

سند برداشت بعدی از سایت eightclix :

 سند برداشت از سایت eightclix

-----------------------------------------------

سند برداشت سی و چهارم از سایت معتبر Paidverts به مبلغ +52 دلار :

paidverts 13.october سند برداشت


-----------------------------------------------

سند برداشت بعدی از سایت  trueadprofits   :

سند برداشت دلاری

----------------------------------------------

برداشت یورویی بعدی از سایتcointellect :

سند برداشت یورویی از سایت cointellect

-----------------------------------------------
2 برداشت همزمان
از سایت  trueadprofits  :

سند برداشت دلاری

-----------------------------------------------

سند برداشت بعدی از سایت  trueadprofits   :

سند برداشت دلاری

-----------------------------------------------

سند برداشت سی و سوم  از سایت معتبر Paidverts :

paidverts 8.october سند برداشت


-----------------------------------------------


سند برداشت بعدی از سایت  trueadprofits   :

سند برداشت دلاری

-----------------------------------------------

سند برداشت بعدی از سایت  trueadprofits   :

سند برداشت دلاری

-----------------------------------------------

سند برداشت بعدی از سایت  trueadprofits   :

سند برداشت دلاری

-----------------------------------------------

سند برداشت از سایت  trueadprofits   :

سند برداشت دلاری

-----------------------------------------------

سند برداشت بعدی از سایت معتبر آپلود filemoney:

سند برداشت از سایت filemoney

-----------------------------------------------

سند برداشتی دیگر از سایت  tasks4dollars  :

سند برداشت از سایت tasks4dollars

-----------------------------------------------

دریافتی از سایت معتبر uploadboy :

برداشت از آپلود بوی

-----------------------------------------------

1000مین دلار برداشتی از سایت پیدورتس - Paidverts به مبلغ 72 دلار :

 1000مین دلار برداشتی از سایت پیدورتس - Paidverts به مبلغ 72 دلار :


-----------------------------------------------

 سند برداشت بعدی از سایت eightclix :

 سند برداشت از سایت eightclix

-----------------------------------------------

سند برداشت سی و یکم ام  از سایت معتبر Paidverts :

paidverts 24.september سند برداشت


-----------------------------------------------


سند برداشت از سایت معتبر adzpays:

سند برداشت از سایت AdzPays

-----------------------------------------------

دریافت بیت کوینی دیگر از سایت  btcclicks :

سند برداشت از سایت btcclicks

-----------------------------------------------

سند برداشت دیگر از سایت معتبر
adsclickers :

سند برداشت از سایت adsclickers

-----------------------------------------------

برداشت یورویی از سایت
cointellect :

 برداشت یورویی از سایت cointellect

-----------------------------------------------

سند برداشت سی ام به مبلغ 42 دلار از سایت معتبر Paidverts :

paidverts 24.september سند برداشت


-----------------------------------------------

برداشت یورویی دیگر از سایت معتبر تبادل ترافیک  Hitleap : (کمیسیون فروش اکانت)

برداشت از سایت تبادل ترافیک  Hitleap


-----------------------------------------------

سند برداشت بعدی از سایت معتبر آپلود filemoney:

سند برداشت از سایت filemoney

-----------------------------------------------

سند برداشت دیگر از سایت معتبر adzbliss: (برداشت آنی )

سند برداشت از سایت معتبر adzbliss

-----------------------------------------------

سند برداشت بیستم نهم به مبلغ 43 دلار از سایت معتبر Paidverts :

paidverts 10september سند برداشت


-----------------------------------------------

سند برداشت برداشت نهم از سایت معتبر supernovaox  :

supernovaox.com.proof

-----------------------------------------------

برداشت از سایت ptp و معتبره
cpx24 :

برداشت از سایت ptp و معتبره cpx24
-----------------------------------------------

سند برداشت بعدی از سایت معتبر آپلود
turbobit:

 سند برداشت از سایت معتبر آپلود turbobit

-----------------------------------------------
تصاویر بخش دوم برداشت ها در لینک زیر :

http://earn1sec.ir/extrapage/payments1شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات