اخبار

با سلام
در این قسمت تصویر بخش دوم از دریافت های خودم رو میگذارم تا اطمینانی باشه برای فعالیت دوستانسند برداشت بیستم 8ام به مبلغ 35 دلار از سایت معتبر Paidverts :

paidverts 10september سند برداشت

-----------------------------------------------

 سند برداشت بعدی از سایت eightclix به مبلغ 48 دلار :

 سند برداشت از سایت eightclix


-----------------------------------------------

سند برداشت از سایت معتبر adzbliss:

سند برداشت از سایت معتبر adzbliss

-----------------------------------------------

سند برداشت بعدی از سایت معتبر آپلود filemoney:

سند برداشت از سایت filemoney

-----------------------------------------------

سند برداشت بیستم 7ام به مبلغ 35 دلار از سایت معتبر Paidverts :

paidverts 27august سند برداشت

-----------------------------------------------

برداشت از سایت معتبر Clixbox :

برداشت از سایت معتبر Clixbox

-----------------------------------------------

برداشت سوم از سایت معتبر arthaclix :

arthaclix_proof

-----------------------------------------------

سند برداشت 28 دلاری (برداشت 8ام) از سایت معتبر supernovaox  :


supernovaox.com.proof

-----------------------------------------------

سند برداشت از سایت معتبر
adzbliss:

  سند برداشت از سایت معتبر adzbliss

-----------------------------------------------

سند برداشت بعدی از سایت معتبر آپلود filemoney:

سند برداشت از سایت filemoney

-----------------------------------------------

سند برداشت بیستم 6ام به مبلغ 42 دلار از سایت معتبر Paidverts :

paidverts 27august سند برداشت

-----------------------------------------------


سند برداشت 38 دلاری (برداشت 7ام) از سایت معتبر supernovaox  :


supernovaox.com.proof

-----------------------------------------------

سند برداشتِ بیستم 5ام به مبلغ 40 دلار از سایت معتبر Paidverts :

paidverts 27august سند برداشت

-----------------------------------------------

سند برداشت 37.5 دلاری (برداشت 6ام) از سایت معتبر supernovaox  :


supernovaox.com.proof

-----------------------------------------------

سند برداشتی دیگر از سایت  tasks4dollars  :

سند برداشت از سایت tasks4dollars

-----------------------------------------------

سند برداشتِ بیستم 4ام به مبلغ 25.4 دلار از سایت معتبر Paidverts :

paidverts 21august سند برداشت

-----------------------------------------------


سند برداشت 18.25 دلاری (برداشت 5ام) از سایت معتبر supernovaox  :


supernovaox.com.proof

-----------------------------------------------

سند برداشتِ بیستم سوم به مبلغ 22.7 دلار از سایت معتبر Paidverts :

paidverts 21august سند برداشت

-----------------------------------------------

سند برداشت 42 دلاری (برداشت چهارم) از سایت معتبر supernovaox  :


supernovaox.com.proof

-----------------------------------------------

سند برداشتِ دوم از سایت معتبر آپلود filemoney:

سند برداشت از سایت آپلود filemoney

-----------------------------------------------

 سند برداشت بعدی از سایت eightclix :

 سند برداشت از سایت eightclix

-----------------------------------------------

سند برداشتِ بیستم دوم به مبلغ 43.3 دلار از سایت معتبر Paidverts :

paidverts 15august سند برداشت

-----------------------------------------------سند برداشت 21 دلاری (برداشت سوم) از سایت معتبر supernovaox  :


supernovaox.com.proof


-----------------------------------------------


سند برداشت از سایت معتبر scarlet-clicks :

سند برداشت از سایت معتبر scarlet-clicks

-----------------------------------------------


سند برداشتِ بیستم یکم به مبلغ 15 دلار از سایت معتبر Paidverts :

paidverts 10august سند برداشت

-----------------------------------------------

سند برداشت 48 دلاری (برداشت دوم) از سایت معتبر supernovaox  :

supernovaox.com_sno_proof

-----------------------------------------------

برداشت از سایت معتبر Goldenclix :

برداشت از سایت معتبر Goldenclix

-----------------------------------------------

سند برداشتِ بیستم به مبلغ 17 دلار از سایت معتبر Paidverts :

paidverts 2august سند برداشت

-----------------------------------------------

سند برداشت یازدهم از سایت معتبر Grandmonopoly  :

سند دریافت از سایت معتبر grandmonopoly

-----------------------------------------------


سند برداشت از سایت معتبر supernovaox یک روز پس از معرفی :

supernovaox.com_sno_proof

-----------------------------------------------

برداشت دوم22 دلاری از سایت معتبر arthaclix :

arthaclix_proof

-----------------------------------------------

سند برداشتِ نوزدهم به مبلغ 27.4 دلار از سایت معتبر Paidverts :

paidverts 2august سند برداشت


-----------------------------------------------

سند برداشتِ هجدهم به مبلغ 45 دلار از سایت معتبر Paidverts :

paidverts 30july سند برداشت

-----------------------------------------------

سند برداشتِ دوم از سایت معتبر آپلود kingfiles:

سند برداشتِ دوم از سایت آپلود kingfiles

-----------------------------------------------

برداشتِ هفدهم به مبلغ 48.5 دلار از سایت معتبر Paidverts :

paidverts_12july2014 سند برداشت

-----------------------------------------------

سند برداشتی دیگر از سایت  tasks4dollars  :

سند برداشت از سایت tasks4dollars

-----------------------------------------------

سند برداشت سود از سایت westwellington :

سند برداشت سود از سایت westwellington

-----------------------------------------------

برداشتِ شانزدهم به مبلغ 46 دلار از سایت معتبر Paidverts :

paidverts_12july2014 سند برداشت

-----------------------------------------------

و باز هم برداشت دیگر از سایت معتبر و قدیمیه  cashadda :

Cashadda

-----------------------------------------------

برداشتِ پانزدهم به مبلغ 45 دلار از سایت معتبر Paidverts :

paidverts_17july2014


-----------------------------------------------

سند دریافت دیگر از سایت معتبر fusebux : (برداشت آنی )

سند دریافت از سایت معتبر fusebux

-----------------------------------------------


برداشت یورویی دیگر از سایت معتبر تبادل ترافیک  Hitleap : (کمیسیون فروش اکانت)

برداشت از سایت تبادل ترافیک  Hitleap


-----------------------------------------------

برداشتِ چهاردهم به مبلغ 67 دلار از سایت معتبر Paidverts :

سند برداشت Paidverts

-----------------------------------------------

برداشت ششم 24.5 دلاری از سایت معتبر karateclix :

karateclix_proof

-----------------------------------------------

برداشت اول 22 دلاری از سایت معتبر arthaclix :

arthaclix_proof

-----------------------------------------------

برداشتِ سیزدهم به مبلغ 38.5 دلار از سایت معتبر Paidverts :

سند برداشت Paidverts

-----------------------------------------------

 سند برداشت دیگر از سایت معتبر  bucks247 :


سند برداشت از bucks247

-----------------------------------------------

سند دریافت دیگر از سایت معتبر Grandclick  :

سند دریافت از سایت معتبر Grandclick

-----------------------------------------------

سند برداشت دهم از سایت معتبر Grandmonopoly  :

سند دریافت از سایت معتبر grandmonopoly

-----------------------------------------------

برداشت پنجم , 28.5 دلاری از سایت معتبر karateclix :

سند دریافت از سایت معتبر karateclix

-----------------------------------------------

برداشت دیگر از سایت معتبر ekoclix :

سند برداشت از سایت معتبر ekoclix

-----------------------------------------------

برداشتِ دوازدهم - 49.5 دلاری از سایت معتبر Paidverts :

سند برداشت Paidverts

-----------------------------------------------

دریافت بیت کوینی دیگر از سایت  btcclicks :

سند برداشت از سایت btcclicks

-----------------------------------------------

و باز هم برداشت دیگر از سایت معتبر و قدیمیه  cashadda :-----------------------------------------------

برداشت چهارم, 28.5 دلاری از سایت معتبر karateclix :

سند دریافت از سایت معتبر karateclix

-----------------------------------------------

برداشت ِیازدهم - 23 دلاری از سایت معتبر Paidverts :

سند برداشت از Paidverts

-----------------------------------------------

 سند برداشت آنی از سایت معتبر ClickToPaid :

سند برداشت از سایت معتبر ctpbux

-----------------------------------------------

برداشت سوم , 19 دلاری از سایت معتبر karateclix :

سند دریافت از سایت معتبر karateclix

-----------------------------------------------

سند برداشت نهم - 24 دلاری از سایت معتبر Grandmonopoly  :


سند دریافت از سایت معتبر grandmonopoly


-----------------------------------------------

برداشت دهم از سایت معتبر Paidverts :

سند برداشت از Paidverts


-----------------------------------------------

برداشت نهم 20 دلاری از سایت معتبر Paidverts :

سند برداشت از Paidverts

-----------------------------------------------


سند برداشت هشتم - 48 دلاری از سایت معتبر Grandmonopoly  :

سند دریافت از سایت معتبر grandmonopoly

-----------------------------------------------

 سند برداشت آنی از سایت معتبر ClixToCash :

سند برداشت از سایت معتبر ClixToCash

-----------------------------------------------

دریافت بیت کوینِ دیگر از سایت bittoclick :

دریافت بیت کوین از سایت bittoclick

-----------------------------------------------

برداشت دهم از سایت معتبر silverclix :

سند برداشت از SilverClix

-----------------------------------------------
 سند برداشت دیگر از سایت معتبر croclix :

سند برداشت از سایت معتبر croclix

-----------------------------------------------

سند برداشت دیگر از سایت معتبر karateclix :

سند دریافت از سایت معتبر karateclix

-----------------------------------------------

سند برداشت هفتم - 48 دلاری از سایت معتبر Grandmonopoly  :


سند دریافت از سایت معتبر grandmonopoly

-----------------------------------------------

برداشت هشتم از سایت معتبر Paidverts :

سند برداشت از Paidverts

-----------------------------------------------

برداشت هفتم از سایت معتبر Paidverts :

سند برداشت از Paidverts

-----------------------------------------------

سند برداشت ششم - 48 دلاری از سایت معتبر Grandmonopoly  :

سند دریافت از سایت معتبر grandmonopoly

-----------------------------------------------

برداشت دیگر از سایت معتبر silverclix :

سند برداشت از SilverClix

-----------------------------------------------

بخش اول:

http://earn1sec.ir/extrapage/paymentsشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic